ਸੱਚ

ਸਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਅਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਇਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਜਾਊ।
ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਗਿਆ।
ਅੰਦਾਜਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਤੋ 7 ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ।

0 comments:

Post a Comment